Bogen, straat- en wagenversiering

Het thema van Zuidenveld 2019 is: Zweeloo uit de kunst!

Vertrouwenspersoon

Om te voorkomen dat er dubbelingen ontstaan bij de boog- straat- en wagenversiering kunt u een gedetailleerde omschrijving indienen bij Anita Klingenberg, via info@zuidenveld.com.
Dit is verplicht om uiteindelijk mee te kunnen doen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Richtlijnen

Wagens

  • De breedte van de wagen – maximaal 3 meter
  • De lengte van de wagen zelf (excl. dissel etc.) – maximaal 6 meter.
  • De hoogte van de wagen (i.v.m. de bogen) – maximaal 4 meter
  • Personen op de wagens leveren onveilige situaties op. Mocht u dit toch willen, dan dienen de personen altijd vastgemaakt te worden, zodat zij niet kunnen vallen. Controleer ook altijd of de verzekering van het voertuig dit toestaat. De organisatie is niet aansprakelijk voor ongevallen en schade die hierdoor ontstaat aan personen of goederen.

Bogen

De hoogte van de boog is minimaal 4,20 meter en maximaal 4,50 meter uit de kruin van de weg. De boog mag niet in een bocht geplaatst worden. De bogen moeten dus in rechtstand geplaatst worden en moeten minimaal 0,50 meter uit de kant van de wegverharding blijven.

Straatversiering

Voor de straatversiering moet er rekening worden gehouden met de aanwezige kabels en leidingen. Informatie hierover kan opgevraagd worden bij het Kadaster